Wat is cryptocurrency en hoe kan ik het kopen? Een cryptocurrency is een digitaal betaalmiddel dat gebruik maakt van cryptografie om transacties te beveiligen. Cryptocurrency’s zijn meestal gedecentraliseerd, in tegenstelling tot over het algemeen gecentraliseerde elektronische geldsystemen. Bitcoin, dat in 2009 werd ontwikkeld, was de eerste gedecentraliseerde cryptocurrency. Sindsdien zijn er velen bijgekomen. Sindsdien zijn er meer dan 3.000 cryptocurrency’s gecreëerd. Deze worden meestal altcoins genoemd, een samentrekking van de woorden alternative en coin. Veel mensen begrijpen niet hoe iets dat digitaal is en niet in fysieke vorm bestaat, toch waarde kan hebben. Anderen geloven dat cryptocurrency’s en Bitcoin het geld van de toekomst kunnen zijn. In dit artikel leggen we uit waarom het zinvol is om cryptocurrency’s serieus te nemen en waarom overheden en beleidsmakers over de hele wereld, maar ook grote bedrijven zoals Facebook en IBM, werken met cryptocurrency en blockchain, de technologie achter Bitcoin en vele andere cryptocurrencies. We gaan ook in op de achtergrond van veelbesproken schattingen dat de Bitcoin-prijs de komende twee jaar zou kunnen stijgen tot $ 55.000-90.000. Waar kunt u cryptocurrency’s kopen? Voor nieuwe cryptocurrency-enthousiastelingen is het het makkelijkst om Bitcoin te kopen op het handelsplatform van Markets, een onder de EU-wetgeving gereguleerde broker. Hier kunt u eenvoudig cryptocurrency kopen en verkopen, zowel in de vorm van digitale valuta als op Bitcoin-gebaseerde contracten. Het duurt vijf minuten om een account aan te maken, en nog een paar minuten om geld te storten. Daarna kunt u aan de slag en kunt u Bitcoin of andere cryptocurrencies kopen. In onderstaande video ziet u hoe u snel kunt beginnen met investeren in Bitcoin op het handelsplatform van Markets.   Wat is cryptocurrency? Een cryptocurrency is in principe niets meer dan een reeks regels in een database die door niemand kan worden gewijzigd. Deze database, de blockchain, kan alleen worden gewijzigd als een meerderheid van het netwerk van computers dat de cryptocurrency beheert daarmee akkoord gaat. De database met transacties is gedecentraliseerd. Dit brengt enkele voordelen met zich mee ten opzichte van gewone, gecentraliseerde databases. Normaal gesproken ligt de verantwoordelijkheid voor het bijwerken van gecentraliseerde databases bij grote dienstverleners zoals Visa, Mastercard en de banken, maar bij cryptocurrency is de database volledig gedecentraliseerd. Dit biedt een aantal voordelen die cryptocurrency’s interessant kunnen maken als betaalmiddel. Waarom zou u cryptocurrency serieus moeten nemen? Hieronder bespreken we enkele van de sterkste argumenten waarom cryptocurrency’s de moeite waard zijn om te gebruiken en in te investeren.

 

Veiligheid. Als de database die alle transacties bevat gedecentraliseerd is, betekent dit dat er geen centrale plek is die gesaboteerd zou kunnen worden. Het is daarom vrijwel onmogelijk om de transactiegeschiedenis te wijzigen, waardoor het systeem als geheel zeer veilig is. Als iemand de controle over het Bitcoin-netwerk wil overnemen, moeten er miljoenen computers worden overgenomen. Dit is een extreem tijdrovende en kostbare taak, mocht het überhaupt al mogelijk zijn. Het paradoxale is dat niemand hier eigenlijk belang bij heeft, omdat Bitcoin waardeloos zou worden als het netwerk op deze manier in gevaar zou worden gebracht. Het is moeilijk voor te stellen dat miljarden dollars worden uitgegeven aan het hacken van een systeem, dat waardeloos wordt op het moment dat dit lukt. Deze ingebouwde logica helpt Bitcoin te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

 

Snelle transfers wereldwijd. Cryptocurrency maakt het mogelijk om snel en veilig geld van de ene naar de andere kant van de wereld te sturen. Wanneer u als burger of bedrijf uw bank gebruikt om geld over te schrijven, gebruikt u meestal het SWIFT-netwerk. Dit is zowel een trage als dure oplossing. Het kan een week duren om een ​​bedrag van Nederland naar de Verenigde Staten over te maken, en de kosten zijn hoog. Dit is veel makkelijker met cryptocurrency. Bedragen kunnen binnen enkele seconden of minuten worden overgeboekt, tegen zeer lage kosten.

 

Bescherming tegen inflatie. De cryptocurrency Bitcoin is de meest bekende van de virtuele valuta en, zoals de meeste mensen weten, kunnen er in beginsel slechts 21 miljoen bitcoins in omloop zijn. Hiervan zijn al bijna 18,5 miljoen geproduceerd. De resterende 3,5 miljoen zullen over een lange periode tot ongeveer het jaar 2140 worden gecreëerd. Aangezien het maximale aanbod van tevoren is bepaald en de vraag naar Bitcoin sterk is gestegen sinds het ontstaan ervan in 2009, betekent dit dat de prijs van Bitcoin gemiddeld 200 procent per jaar is toegenomen. Deze ingebouwde dynamiek maakt de valuta natuurlijk erg aantrekkelijk voor investeerders, aangezien veel investeerders interesse hebben in iets waarvan het aanbod beperkt is. Bitcoin wordt door sommigen ‘digitaal goud’ genoemd. De logica hierachter is dat Bitcoin, net als goud, in de loop van de tijd ‘schaars’ wordt en dus een interessant investeringsobject is. Dit argument is ook aantrekkelijk in een tijd waarin centrale banken geld bijdrukken als nooit tevoren. Na verloop van tijd zal dit er namelijk voor zorgen dat het steeds minder waard wordt. Tot nu toe is dit niet het geval voor Bitcoin. Er is sprake geweest van een doorlopende stijging van de prijs, zij het met grote schommelingen.

 

Verbeterde leefomstandigheden voor de allerarmsten. Facebook, dat aan verschillende projecten op het gebied van crypto werkt, ziet cryptocurrency’s als een kans om betere leefomstandigheden te creëren voor de armste mensen op de wereld. Zij hanteren hiervoor de slogan ‘banking the unbanked’. Het idee hierachter is om meer financiële kansen te bieden aan de 1,7 miljard mensen die geen bankrekening hebben, met name als gevolg van de kosten die hieraan verbonden zijn. Een miljard van deze 1,7 miljard mensen heeft een mobiele telefoon, wat toegang biedt tot diverse financiële mogelijkheden zonder dat zij noodzakelijkerwijs een bankrekening hoeven te hebben. In plaats daarvan kunnen ze een ​​’wallet’ op hun telefoon hebben, een soort digitale portemonnee waarmee ze geld kunnen ontvangen en versturen. Hierdoor hebben ze betere kansen om deel te nemen aan de wereldeconomie.

 

Moeilijk te vervalsen. Het vervalsen van geld is een probleem waarvan iedereen zich bewust moet zijn. Dit is een probleem dat niet eenvoudig volledig te stoppen is. Een cryptocurrency zoals Bitcoin kan daarentegen in principe helemaal niet worden vervalst. Dit betekent echter niet dat er niet met Bitcoin wordt gefraudeerd. Helaas is dit schering en inslag. Het is alleen niet de valuta zelf die wordt vervalst, maar het is een middel om andere vormen van fraude te faciliteren.

Zullen cryptocurrency’s in prijs stijgen? Bitcoin is nog steeds verreweg de sterkste cryptocurrency. Het is daarom logisch om te analyseren hoe de Bitcoin-prijs zich de komende jaren kan ontwikkelen. Een hoogtepunt was de Bitcoin-halvering in mei 2020, wat betekende dat er na deze datum half zoveel bitcoins in dezelfde periode geproduceerd werden. Omdat dit het aanbod beperkt, is het logisch om aan te nemen dat de prijs na een halvering zal stijgen. Tenzij de vraag op hetzelfde moment daalt, natuurlijk. Tijdens eerdere Bitcoin-halveringen is de prijs nadien sterk gestegen, vooral in de eerste anderhalf jaar na de halvering. De productie van nieuwe bitcoins is twee keer eerder gehalveerd. Dit gebeurde in 2012 en 2016 en leidde in beide gevallen tot een aanzienlijke positieve prijsontwikkeling. Hieronder zullen we dieper ingaan op wat we van deze geschiedenis kunnen leren en kijken we naar de voor- en nadelen van een eventuele herhaling van dit scenario.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer
De eerste halvering In november 2012 vond de eerste halvering plaats. Als u kijkt naar de prijsontwikkeling tot aan de halvering en vanaf de halvering, dan ziet u dat er na de halvering sprake was van een grote prijsstijging. In het jaar na de halvering volgde er een stijging van maar liefst 8.192,3 procent tot het hoogste punt van ongeveer $ 1.200 voor één bitcoin in november 2013. De prijsontwikkeling is hieronder te zien (klik op de afbeelding om deze te vergroten): In de periode na december 2013 daalde de prijs aanzienlijk, mede doordat de bekende Bitcoin-beurs Mt. Gox werd gehackt. De prijs van Bitcoin verloor 80 procent van de waarde en begon pas weer te stijgen toen het ernaar uitzag dat de volgende halvering onderweg was. De tweede halvering In juli 2016 ontstond hetzelfde patroon. Na de halvering volgde er een kleine daling, maar de daaropvolgende zeventien maanden steeg de prijs met maar liefst 2.818,5 procent. Deze ontwikkeling is te zien in onderstaande grafiek: De derde halvering – 2020 In mei 2020 werden de productie van nieuwe bitcoins opnieuw gehalveerd. Het hele cryptocurrency-milieu is natuurlijk gericht op de vraag of de geschiedenis zich opnieuw zal herhalen. Maakt u de vergelijking met de vorige halveringen, dan moet er de komende anderhalf jaar sprake zijn van extreem sterke prijsstijgingen. Dit is natuurlijk slechts een hypothese, gebaseerd op wat er met de prijs zal gebeuren op basis van eerdere halveringen en daaropvolgende prijsontwikkelingen.   Bij de derde halvering was het bewustzijn van deze dynamiek groter. Daarom beschouwen sommigen de stijging tot $ 13.000 die eerder in 2019 plaatsvond als een poging om ‘vooruit te lopen’ op de halvering. De prijs daalde flink, maar dit kan snel omslaan. Als er sprake is van grote prijsstijgingen, kan dit weer een zelfversterkend effect hebben. Veel mensen weten dat de prijs van Bitcoin snel kan verdubbelen. En als investeerder wilt u een dergelijke kans niet missen. Als cryptocurrency inderdaad het geld van de toekomst is, zouden velen er spijt van kunnen krijgen dat ze hier geen graantje van hebben meegepikt. Dit effect wordt ook wel FOMO genoemd: Fear of Missing Out. Als u wilt begrijpen waarom halvering van de Bitcoin-prijs een positieve invloed op de prijs heeft gehad, dan is het belangrijk dat u bekend bent met enkele van de achterliggende mechanismen. Voorafgaand aan de derde halvering werden er ongeveer 1.800 bitcoins per dag geproduceerd. Na de halvering van mei 2020 daalde dit tot 900 per dag. De personen die bitcoins produceren, zogenaamde miners, zullen vaak nettoverkopers op de markt zijn. Ze betalen ten slotte voor elektriciteit en andere middelen om de boel draaiende te houden. De halvering, waarna er slechts 900 bitcoins per dag werden geproduceerd, leide tot een aanzienlijke afname van het aantal nieuw geproduceerde bitcoins. Dit is natuurlijk van invloed op de prijs. Hieronder ziet u een tabel met gegevens over wanneer de halveringen plaatsvonden en in de toekomst zullen plaatsvinden:   Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat het in de loop van de tijd steeds duurder zal worden om een ​​bitcoin te produceren, omdat de winst halveert die aan miners wordt uitgekeerd. Als de kosten voor het produceren van een bitcoin verdubbelen terwijl er minder bitcoins worden geproduceerd, kan dit ertoe leiden dat Bitcoin steeds schaarser wordt. De prijs van Bitcoin kan overeenkomstig gaan stijgen.
Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer
Vergelijking met goud In de afgelopen twee jaar schommelde de prijs van Bitcoin tussen € 4.000 en € 16.000 voor een enkele bitcoin. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die op sociale media cryptocurrency een piramidespel, oplichterij of Monopoly-geld noemen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat critici het niet eens zijn met de markt als geheel, die al enkele jaren een vrij hoge maar erg onstabiele prijs biedt voor Bitcoin. Een bitcoin bezitten is tegenwoordig net als een klompje goud in handen hebben. Veel mensen vinden het echter moeilijk voor te stellen dat iets dat alleen digitaal bestaat, toch ontzettend waardevol kan zijn. Met Bitcoin werd ook het idee van een digitaal object geïntroduceerd dat niet gekopieerd kan worden. De gevolgen van deze uitvinding gaan verder dan de meeste mensen zich realiseren. Voorstanders van cryptocurrency’s voeren onder meer aan dat het heel makkelijk is om ‘normaal’ geld te vervalsen of te kopiëren. Maar met cryptocurrency’s en Bitcoin is dit praktisch gezien onmogelijk. Dit geeft een valuta als Bitcoin bepaalde voordelen ten opzichte van traditionele valuta. Vergelijken we Bitcoin met goud en andere zeldzame metalen, dan zien we enkele opvallende overeenkomsten. Aan de hand hiervan kunnen we leren waarom de markt Bitcoin tegen de huidige prijs waardeert en waarom sommige waarnemers geloven dat de koers zich de komende twee jaar kan vermenigvuldigen. Bitcoin – een zeldzaam digitaal object Een van de meest interessante en grondige analyses van Bitcoin is afkomstig van een Twitter-gebruiker met de naam Plan B, die, net als de uitvinder van Bitcoin, ervoor heeft gekozen om anoniem te blijven. Hij werkt voor een groot hedgefonds in Nederland en wil waarschijnlijk niet dat zijn naam aan zijn berichten over cryptocurrency’s kan worden gekoppeld. Ondanks zijn anonimiteit, zijn de analyses die hij heeft geschreven tot ver buiten het crypto-milieu bekend en vertaald in meer dan twintig talen. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan podcasts met miljoenen luisteraars. Plan B’s analyse laat zien dat het op dit moment duidelijk is dat een zeldzaam en uniek digitaal object als Bitcoin waarde heeft. De marktwaarde in de afgelopen jaren onderschrijft dit. De vraag is wat deze waarde eigenlijk zou moeten zijn. Als u de waarde van Bitcoin op dezelfde manier modelleert als zeldzame edelmetalen, zult u een aantal sterke overeenkomsten herkennen. In het boek The Bitcoin Standard beschreef Saifedean Ammous hoe schaarsheid kan worden beschreven aan de hand van het Stock to Flow-model. Dit model meet hoeveel er van een bepaald materiaal per jaar wordt geproduceerd (de flow) in verhouding tot het totale aanbod (de stock). De verhouding tussen deze twee waarden wordt SF genoemd en geeft aan hoe zeldzaam het materiaal is. Goud en Bitcoin verschillen hier duidelijk van industriële metalen zoals koper, zink, nikkel en brons, omdat ze een hoge Stock to Flow-waarde (SF) hebben.
Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer
Goud heeft de hoogste Stock to Flow-waarde, op dit moment 62, wat betekent dat het met de huidige productiesnelheid 62 jaar zal duren om al het overgebleven goud te winnen. De SF-waarde van andere metalen is te zien in de onderstaande tabel: Zilver heeft de op een na hoogste SF-waarde. Dit betekent dat zowel goud als zilver gewilde metalen zijn, omdat er in verhouding tot het totale aanbod niet veel wordt geproduceerd. Palladium, platina en andere grondstoffen hebben een SF-waarde die nauwelijks hoger is dan één. Het bestaande aanbod is hier ongeveer gelijk aan de jaarlijkse productie. De productie is dus een belangrijke factor.
Op dit moment zijn er ongeveer 18,3 miljoen bitcoins in omloop en er worden in het huidige tempo 657.000 nieuwe bitcoins per jaar geproduceerd. Dit leidt tot een SF-waarde van 27,5. Hoger dan zilver, maar lager dan goud.
Bitcoin van 55.000-90.000 dollar?
In 2020, na de halvering van de productie van nieuwe bitcoins, heeft de cryptocurrency een SF-waarde die dicht bij goud ligt. En dan wordt het interessant. De hypothese is dat de totale marktwaarde, en dus de prijs van het edelmetaal of Bitcoin, nauw samenhangt met de SF-waarde.
Als u deze hypothese test, zult u iets verrassends zien: namelijk dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de marktwaarde van een effect en de SF-waarde. In wiskundige termen heeft het model een zeer hoge correlatie-coëfficient (R2-waarde) van 95 procent, wat betekent dat de kans dat deze correlatie toeval is vrijwel nul is.
De prijs van Bitcoin wordt natuurlijk ook beïnvloed door andere factoren, zoals wetgeving, het hacken van crypto-beurzen en ander nieuws. Maar de dominante factor lijkt de SF-waarde te zijn: de verhouding tussen de jaarlijkse productie en het totale aanbod.
Het interessante is dat goud en zilver precies dezelfde lijn volgen als de waarde van Bitcoin. Zo had Bitcoin in december 2017 een marktwaarde van ongeveer $ 230 miljard en een SF-waarde van 22, wat heel dicht bij de waarden van zilver lag.
Bitcoin had na de halvering een SF-waarde van 50, dicht in de buurt van de SF-waarde van goud van 62. De marktwaarde van Bitcoin zal na de halvering volgens dit model oplopen tot $ 1 biljoen, wat overeenkomt met een prijs van $ 55.000-90.000 per Bitcoin afhankelijk van hoe u precies naar deze getallen kijkt. Kijkt u naar de prijsontwikkeling na de voorgaande halveringen, kan het na de halvering tot anderhalf jaar duren voordat de markt dit punt bereikt.
Wilt u meer lezen over deze argumentatie, dan raden we u aan om naar The Investor’s Podcast te luisteren, waar Plan B in september 2019 te gast was. De podcast is het grootste luisterprogramma over investeren ter wereld:

De halveringen hebben een zeer grote invloed op de prijs van Bitcoin, die daarom in onderstaande grafiek met verschillende kleuren zijn ingetekend.
Donkerblauw is de maand waarin de halvering plaatsvindt, rood de periode direct na de halvering. De grafiek is een logaritmische schaal. Zoals u kunt zien is er op lange termijn sprake van een duidelijke samenhang tussen de SF-waarde van edelmetalen, zoals goud en zilver, en de SF-waarde van Bitcoin. Als de hypothese standhoudt na de volgende twee halveringen, zou Bitcoin een marktwaarde kunnen hebben die overeenkomt met de marktwaarde van goud. Daarom is het geen wonder dat Bitcoin ook wel digitaal goud wordt genoemd.
Bitcoin kan daarna een top bereiken van ten minste $ 55.000 na de eerste halvering. Als Bitcoin dezelfde marktwaarde zou bereiken als goud na de halvering van 2024, waarna de SF-waarde hoger zal zijn dan die van goud, dan kan de prijs van een Bitcoin volgens dit model tussen de $ 400.000 en $ 1.000.000 liggen. Hieronder ziet u een grafiek van de samenhang tussen de SF-waarde en de totale marktwaarde. Op het moment van schrijven heeft goud heeft een marktwaarde van meer dan $ 8 biljoen.

Bron: Plan B, Medium.com   Tegenargumenten Als er zulke extreme voorspellingen als hierboven worden gedaan, dan kan en mag dit niet onweersproken blijven. We hebben enkele van de belangrijkste argumenten tegen deze hypothese onderzocht.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer
“Het model houdt alleen rekening met het aanbod, niet met de vraag”. De Zweedse crypto-expert Eric Wall heeft erop gewezen dat de vraag geen deel uitmaakt van het Stock to Flow-model. Wall gelooft dat het de vraag is die de prijsontwikkeling stimuleert, niet het aanbod. Zijn argument is dat het minder belangrijk is of de huidige productie 1, 2 of 0 procent is, zolang die maar zo laag mogelijk is. Bedraagt de productie van nieuwe bitcoins minder dan 5 procent van het totale aanbod, dan is volgens hem niet het aantal nieuwe bitcoins belangrijk, maar juist de vraag doorslaggevend. Wall kan echter geen nauwkeurige gegevens verstrekken die dit standpunt ondersteunen. Hij verwijst wel naar informatie van Google Trends, waaruit blijkt dat het aantal Google-zoekopdrachten wereldwijd samenhangt met de stijging van de Bitcoin-prijs eind 2017. Zie de grafiek hieronder:   Aanhangers van het Stock to Flow-model beargumenteren dat er aanwijzingen zijn dat Bitcoin zich op dezelfde manier gedraagt als een zogenaamd ‘Veblen-product’. Dit is een term voor zeldzame luxegoederen, zoals Rolex-horloges of diamanten, die worden gekenmerkt door een toename van de vraag na een stijging van de prijs. Dit effect wordt vooral gedreven door hebberigheid, omdat er een bepaald effect van exclusiviteit van uitgaat. Dat zou ook bij Bitcoin kunnen gebeuren als de prijzen nog hoger worden. Dit is in strijd met de algemene wet van vraag en aanbod, waarbij kan worden aangenomen dat de vraag daalt als de prijs stijgt. Plan B, die het model ontwikkeld heeft, erkent dat de vraag geen deel uitmaakt van het model. Hetzelfde kan echter gezegd worden over veel andere factoren die van invloed zijn op de prijs, bijvoorbeeld het hacken van cryptobeurzen of regulering. Toch past het model wel. Hoewel de werkelijkheid zeer complex is en beïnvloed wordt door veel verschillende factoren, is het model tot nu toe een eenvoudige en passende manier gebleken om prijsontwikkelingen uit te leggen.
Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer
Toch vragen sommigen zich af: “Waarom heeft de markt niet al gereageerd, als het inderdaad klopt?” Als men van mening is dat de markt efficiënt is en dat de informatie over het model publiekelijk beschikbaar is, dan moet een rationele markt daarop reageren en vooruitlopen. Een mogelijke verklaring is dat veel beleggers het model nog niet kennen. Of ze kennen het model, maar geloven er niet in. Voor beleggers die erin geloven, kan het echter nuttige handvatten bieden. Er zijn legio voorbeelden van financiële markten die zich niet rationeel gedragen. Dit trekt een groot deel van dit de aannames van het model onderuit. “Miners kunnen Bitcoin opgeven en de cryptocurrency de doodsteek geven.” Op dit moment kost het de zogenaamde miners ongeveer $ 5.000 tot $ 7.000 om een ​bitcoin te produceren. Professionele bedrijven kunnen misschien tegen een lagere prijs produceren, omdat ze vaak toegang hebben tot zeer goedkope elektriciteit. Als de Bitcoin-prijs onder dit niveau daalt, en dat is vrij recent ook gebeurd, dan kan dit leiden tot een negatieve verkoopspiraal. Minder winstgevende bedrijven zullen stoppen met het minen van Bitcoin en hun cryptocurrency-bezittingen verkopen. Als de Bitcoin-halvering in mei 2020 geen positief effect zal hebben op de prijs, kan dit de miners onder druk zetten. Sommigen zullen dan waarschijnlijk de handdoek in de ring gooien. Maar zelfs als minder winstgevende bedrijven het opgeven, wat regelmatig gebeurt, zien veel beleggers dit als een positief teken voor de middellange tot lange termijn. Een dergelijke ontwikkeling leidt historisch gezien namelijk vaak het einde van een neerwaartse markt in. Als u meer wilt weten over deze tegenargumenten, raden we u aan om naar de podcast van Stephan Livera te luisteren waarin dit onderwerp wordt besproken: https://www.youtube.com/watch?v=8mt7gcjCaJs Een Bitcoin-halvering lijkt een binaire gebeurtenis te zijn, in die zin dat het de prijs zowel flink omhoog als omlaag kan sturen. De volatiliteit zal daarom waarschijnlijk nog lang aanhouden. Veel cryptocurrency-voorstanders zijn positief over deze mogelijkheden vanwege de asymmetrie die het investeren in Bitcoin op langere termijn inhoudt. Bitcoin heeft in eerdere bubbels meerdere keren tot 80 procent van de waarde verloren. Dat klinkt heftig, maar als u het vergelijkt met het feit dat de markt gemiddeld 200 procent per jaar is gestegen sinds het ontstaan van de cryptocurrency, dan ziet u dat er weliswaar veel te verliezen is, maar misschien nog wel veel meer te winnen valt. Als de markt in een nieuwe bubbel zou komen en zou stijgen tot $ 55.000, dan zou dit een stijging van 800-900 procent inhouden vergeleken met de huidige prijs. In dat licht bezien is een verlies van 80 procent eigenlijk vrij bescheiden. Zelfs als u ervan uit gaat dat Bitcoin ‘slechts’ 30 procent kans maakt om weer in een bubbel van die omvang terecht te komen, dan kan het puur wiskundig gezien alsnog een goed idee zijn om deze investering te doen.
Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer
Hebt u argumenten voor of tegen een stijging van deze omvang, dan zijn we daar erg benieuwd naar. Laat het weten in een commentaar onder dit artikel.

cryptocurrency

Bitcoin-halvering: om deze reden kan Bitcoin $ 55.000 waard worden in 2020

Bitcoin-halvering: om deze reden kan Bitcoin $ 55.000 waard worden in 2020

In mei 2020 werd er een nieuwe mijlpaal bereikt in de cryptocurrency-wereld. De productie van nieuwe bitcoins werd gehalveerd, waardoor er niet meer 1.800 bitcoin per dag werden geproduceerd, maar nog slechts 900. Solide en bewezen wiskundige modellen laten zien dat de prijs van Bitcoin in 2020-2021 tot boven $ 55.000…
Lees meer

Koop Dash, de cryptocurrency die populair is in Venezuela

Koop Dash, de cryptocurrency die populair is in Venezuela

De cryptocurrency Dash is op zijn zachtst gezegd niet heel populair in Nederland, maar in Venezuela kunt u met Dash betalen in de taxi en bij verschillende restaurants. Meer dan 40.000 Venezolanen hebben zich aangemeld als Dash-gebruiker en daarmee heeft Dash voet aan de grond gekregen in het Latijns-Amerikaanse land.…
Lees meer

Koop Bitcoin in 2020: zo investeert u in de grootste cryptocurrency ter wereld

Koop Bitcoin in 2020: zo investeert u in de grootste cryptocurrency ter wereld

Er zijn weinig financiële instrumenten die meer aandacht krijgen dan Bitcoin. Een groot deel van de interesse is gebaseerd op de enorme stijgingen die de cryptocurrency een paar jaar geleden doormaakte. Tien jaar geleden zou u ongeveer € 50 hebben betaald voor 1.000 bitcoins. Als u deze positie tot vandaag had…
Lees meer

Koop Ripple (XRP): zo gaat u aan de slag!

Koop Ripple (XRP): zo gaat u aan de slag!

Het idee achter Ripple ontstond in 2012. Tegenwoordig het een van de toonaangevende cryptocurrency’s op de markt. Ripple is echter veel meer dan alleen een valuta. Het Ripple-protocol is de naam voor een technologische infrastructuur die tot doel heeft om het internationaal overmaken van geld te vereenvoudigen. Ripple heeft al…
Lees meer

Kan ik mijn handelsplatform vertrouwen? FAQ

Kan ik mijn handelsplatform vertrouwen? FAQ

Als beginnende trader kunt u veel vragen hebben over de keuze voor een handelsplatform. Kunt u bijvoorbeeld uw platform vertrouwen? Kunt u uw geld eenvoudig opnemen? In dit artikel proberen we enkele van de belangrijkste vragen te beantwoorden. Kan ik mijn handelsplatform vertrouwen, bijvoorbeeld eToro of Markets? De handelsplatformen die…
Lees meer

Koop Ethereum (ether): zo gaat u aan de slag!

Koop Ethereum (ether): zo gaat u aan de slag!

Ethereum wordt door velen omschreven als de volgende Bitcoin. Dit kan zowel juist als onjuist zijn. Ethereum is in veel opzichten een ambitieuzer project dan Bitcoin. Dit is ook de reden waarom velen zich afvragen of hun geld beter in Ethereum kan worden geïnvesteerd in plaats van Bitcoin, of dat…
Lees meer

Koop Litecoin, een cryptocurrency met veel potentieel

Koop Litecoin, een cryptocurrency met veel potentieel

Begin 2018 bereikte de virtuele valuta Litecoin de tot nu toe hoogste prijs ooit. Velen zien Litecoin dan ook als een goedkoper alternatief voor Bitcoin of Ethereum, maar met misschien nog wel meer groeipotentieel. Net als Bitcoin en Ethereum is Litecoin een virtuele, gedecentraliseerde valuta-eenheid die gebruik maakt van zogenaamde…
Lees meer