MACD-indicator

De MACD-indicator is een van de meest gebruikte indicatoren voor het begrijpen van de ontwikkelingen op de markt. De indicator, kort voor Moving Average Convergence Divergence, is gebaseerd op voortschrijdende gemiddeldes en hun onderlinge relaties. De MACD maakt gebruik van tijdparameters in de vorm van constanten voor drie voortschrijdende gemiddeldes. Op een langetermijngrafiek worden deze parameters gemeten in dagen, maar de MACD kan net zo goed worden gebruikt op kortere grafieken van bijvoorbeeld een minuut of een uur. De meestgebruikte MACD-waarden zijn 12, 26 en 9 minuten. Het is natuurlijk mogelijk om andere waarden voor de MACD te gebruiken, maar meestal wordt aanbevolen om deze standaardwaarden aan te houden. De meeste traders baseren hun aan- en verkoopbeslissingen namelijk op deze waarden, waardoor de prijzen in de juiste richting worden geduwd. Op een 1-minuutgrafiek wordt de MACD berekend door het voortschrijdend gemiddelde van 26 minuten af ​​te trekken van het voortschrijdend gemiddelde van 12 minuten. Hieraan wordt een voortschrijdend gemiddelde van 9 minuten toegevoegd, de zogenaamde signaallijn. Wanneer de signaallijn een van de andere lijnen doorkruist, kan dit worden geïnterpreteerd als een aan- of verkoopsignaal.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere
De MACD is gebaseerd op het feit dat een korter voortschrijdend gemiddelde sneller reageert op marktvolatiliteit dan een trager voortschrijdend gemiddelde. Door deze gemiddelden met elkaar te vergelijken, geeft de MACD trendomkeringen aan in een markt. De indicator beweegt binnen een bandbreedte met 0 als gemiddelde waarde. Een voorbeeld van hoe de MACD kan worden gebruikt is te zien op de onderstaande schermafbeelding. Dit is een 15-minutengrafiek waarop de olieprijs (Nymex ruwe olie) op 17 augustus 2015 is ingetekend. Bovenaan staat de prijs, daaronder de MACD-indicator.

macd2
Hier worden de aan- en verkoopmogelijkheden getoond voor olie op 17 augustus 2015, gebaseerd op het doorkruisen van de signaallijn door de MACD. Om 14.00 is er sprake van een aankoopmogelijkheid, om 19.00 wordt er een verkoopmogelijkheid gesignaleerd.

De MACD kruist de signaallijn twee keer. Bij een kruising van onderaf is er sprake van een aankoopsignaal, bij een kruising van bovenaf een verkoopsignaal. In bovenstaande grafiek zijn deze punten gemarkeerd met cirkels en pijlen. Sommige traders interpreteren een kruising van de MACD boven of onder de nullijn ook als een signaal, omdat het een indicatie geeft van hoe het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn zich verhoudt tot het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn. Wanneer de MACD hoger is dan 0, ligt het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn boven het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn. Dit duidt op opwaarts momentum. Het tegenovergestelde is het geval als MACD lager dan 0 is. Door deze indicator toe te passen op de historische ontwikkeling van de prijs, wordt duidelijk of de MACD op specifieke punten betrouwbare aan- en verkoopsignalen genereerde.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere
De MACD kan daarnaast op dezelfde manier worden gebruikt als een stochastische oscillator. Hierbij wordt er gekeken naar afwijkende bewegingen van de MACD en de prijs. Is er bijvoorbeeld sprake van een dubbele bodem terwijl de MACD in een stijgende lijn zit, dan duidt dit op toenemend momentum. Dit kan worden geïnterpreteerd als een aankoopsignaal.

image_pdfimage_print
Del denne artikel
Tags: ,

Comments

  • Gerelateerd
  • Nieuw
  • Populair