Bitcoin-halvering: om deze reden kan Bitcoin $ 55.000 waard worden in 2020

In mei 2020 werd er een nieuwe mijlpaal bereikt in de cryptocurrency-wereld. De productie van nieuwe bitcoins werd gehalveerd, waardoor er niet meer 1.800 bitcoin per dag werden geproduceerd, maar nog slechts 900.

Solide en bewezen wiskundige modellen laten zien dat de prijs van Bitcoin in 2020-2021 tot boven $ 55.000 kan stijgen als gevolg van het beperkte aanbod. Dit zijn wiskundige modellen die de prijs van Bitcoin tot nu toe met ongelooflijke nauwkeurigheid hebben voorspeld. Hieronder leest u waarom de prijs binnenkort $ 55.000 kan bereiken, wat de waarschijnlijkheid is dat dit gaat gebeuren en wat de voor- en tegenargumenten zijn.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Dit artikel van daytradingnl.wpengine.com werd op 18 december 2019 geciteerd in Børsen.

De Bitcoin-halvering in het voorjaar van 2020 was een absoluut hoogtepunt in de cryptocurrency-wereld, aangezien het slechts om de vier jaar gebeurt dat de productie van nieuwe bitcoins wordt gehalveerd. Tot dusver zijn er in totaal iets meer dan 18 miljoen bitcoins geproduceerd. Het uiteindelijke aantal bitcoins zal 21 miljoen bedragen in ongeveer 2140. Dit betekent dat Bitcoin op de lange termijn de status van ‘digitaal goud’ kan krijgen, aangezien het een schaars goed is dat veel mensen graag zouden willen bezitten. Historisch gezien heeft Bitcoin twee keer eerder de nieuwe productie van cryptocurrency gehalveerd, in 2012 en 2016. In beide gevallen leidde dit tot een zeer positieve ontwikkeling van de prijs. Hieronder zullen we dieper ingaan op wat we van deze geschiedenis kunnen leren en kijken we naar de voor- en nadelen van een eventuele herhaling van dit scenario na de laatste Bitcoin-halvering.

De eerste halvering Op 28 november 2012 vond de eerste halvering plaats. Als u kijkt naar de prijsontwikkeling tot aan de halvering en vanaf de halvering, dan ziet u dat er na de halvering sprake was van een grote prijsstijging. Het jaar voorafgaand aan de halvering steeg de prijs met 352,8 procent. In het jaar na de halvering volgde er een stijging van maar liefst 8.192,3 procent tot een piek van ongeveer $ 1.200 voor één bitcoin in november 2013. Na de eerste halvering werd het aantal nieuw geproduceerde bitcoins teruggebracht van circa 7.200 tot 3.600 per dag.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer

De prijsontwikkeling is te zien in onderstaande grafiek (klik op de afbeelding om deze te vergroten): In de periode na december 2013 daalde de prijs aanzienlijk, mede doordat de bekende Bitcoin-beurs Mt. Gox werd gehackt. De prijs van Bitcoin verloor daarna 80 procent van de waarde en begon pas weer te stijgen toen het ernaar uitzag dat de volgende halvering onderweg was.

De tweede halvering De ontwikkelingen voorafgaand en na de tweede halvering, die op 6 juli 2016 plaatsvond, volgden hetzelfde patroon. In het jaar voorafgaand aan de halvering steeg de prijs met 152,5 procent. Vooral de laatste negen maanden tot aan de halvering waren zeer positief. Na de halvering volgde er een kleine daling, maar de daaropvolgende zeventien maanden steeg de prijs met maar liefst 2818,5 procent. De ontwikkeling van de prijs is te zien in onderstaande grafiek:   De derde halvering: 2020 Halverwege mei 2020 werd de productie van nieuwe bitcoins verder gehalveerd. De hele cryptocurrency-community is natuurlijk gericht op de vraag of de geschiedenis zich opnieuw zal herhalen. Maakt u de vergelijking met de vorige halveringen en volgt de prijs hetzelfde patroon, dan zou u het jaar voor de halvering een winst in driecijferige percentages moeten kunnen verwachten. Een jaar voor de halvering was de prijs ongeveer $ 8.350 voor één bitcoin en sindsdien is die flink gestegen.

Als het patroon van de meest recente halveringen wordt gevolgd, zal de prijs in de anderhalf jaar na de halvering sterk moeten blijven stijgen. Dit is natuurlijk slechts een hypothese, gebaseerd op wat er met de prijs zal gebeuren op basis van eerdere halveringen en daaropvolgende prijsontwikkelingen.   Bij de derde halvering was het bewustzijn van deze dynamiek groter. Daarom beschouwen sommigen de stijging tot $ 13.000 die eerder in 2020 plaatsvond als een poging om ‘vooruit te lopen’ op de halvering. Sindsdien was de prijs fors gedaald, maar rond de jaarwisseling en met nog minder dan een half jaar te gaan tot de halvering, werd er steeds meer aandacht geschonken aan de prijs van Bitcoin. Als er sprake is van grote prijsstijgingen, kan dit een zelfversterkend effect hebben. Veel mensen weten dat de prijs van Bitcoin snel kan verdubbelen. En als investeerder wilt u een dergelijke kans niet missen. Als Bitcoin cryptocurrency’s inderdaad het geld van de toekomst zijn, zouden velen er spijt van kunnen krijgen dat ze hier geen graantje van hebben meegepikt. Dit effect wordt in de beleggingswereld ook wel FOMO genoemd: Fear of Missing Out.

Als u wilt begrijpen waarom de Bitcoin-halvering een positieve invloed op de prijs heeft gehad, dan is het belangrijk dat u bekend bent met enkele van de achterliggende mechanismen. Op dit moment worden er ongeveer 900 bitcoins per dag geproduceerd. Na de volgende halvering zal dit dalen tot 450 per dag. De personen die bitcoins produceren, zogenaamde miners, zullen vaak nettoverkopers op de markt zijn. Ze betalen ten slotte voor elektriciteit en andere middelen om de boel draaiende te houden. Na de volgende halvering, waarna er nog 450 bitcoins per dag worden geproduceerd, komen er dus minder nieuwe bitcoins in omloop. Dat heeft natuurlijk een effect op de prijs. Hieronder ziet u een tabel met gegevens over wanneer de halveringen plaatsvonden en in de toekomst zullen plaatsvinden:   Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat het na verloop van tijd steeds duurder zal worden om een ​​bitcoin te produceren, omdat de winst halveert die aan miners wordt uitgekeerd. Als de kosten voor het produceren van een bitcoin verdubbelen terwijl er minder bitcoins worden geproduceerd, kan dit ertoe leiden dat Bitcoin steeds schaarser wordt. Als gevolg hiervan kan de prijs stijgen.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere

Zo kunt u Bitcoin kopen Als u wilt beginnen met het handelen in Bitcoin, kunt u snel aan de slag gaan op bijvoorbeeld het handelsplatform Markets. In de volgende video ziet u hoe u dat kunt doen: https://www.youtube.com/watch?v=ZONFl9RvNlA

De vergelijking met goud De afgelopen twee jaar schommelde de prijs van Bitcoin tussen € 4.000 en € 16.000 per stuk. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die op sociale media cryptocurrency een piramidespel, oplichterij of Monopoly-geld noemen. Zonder een standpunt in te nemen over wie er gelijk heeft en wie niet, moet worden opgemerkt dat critici het niet eens zijn met de markt als geheel, die al enkele jaren een vrij hoge maar erg onstabiele prijs biedt voor Bitcoin. Een bitcoin bezitten is tegenwoordig net als een klompje goud in handen hebben. Veel mensen vinden het echter moeilijk voor te stellen dat iets dat alleen digitaal bestaat, toch ontzettend waardevol kan zijn.

Met Bitcoin werd ook het idee van een digitaal object geïntroduceerd dat niet gekopieerd kan worden. De gevolgen van deze uitvinding gaan verder dan de meeste mensen zich realiseren. Voorstanders van cryptocurrency voeren onder meer aan dat het heel goed mogelijk is om gewoon geld te vervalsen of te kopiëren. Met cryptocurrency’s en Bitcoin is dit praktisch onmogelijk. Op die manier kan een valuta als Bitcoin bepaalde voordelen hebben ten opzichte van traditioneel geld. Vergelijken we Bitcoin met goud en andere zeldzame metalen, dan zien we enkele opvallende overeenkomsten. Aan de hand hiervan kunnen we leren waarom de markt Bitcoin tegen de huidige prijs waardeert en waarom sommige waarnemers geloven dat de koers zich de komende twee jaar kan vermenigvuldigen.

Bitcoin: een schaars digitaal object Een van de meest interessante en grondige analyses van Bitcoin is afkomstig van een Twitter-gebruiker met de naam Plan B, die, net als de uitvinder van Bitcoin, ervoor heeft gekozen om anoniem te blijven. Hij werkt voor een groot hedgefonds in Nederland, dat waarschijnlijk niet wil dat zijn naam aan zijn berichten over cryptocurrency’s kan worden gekoppeld. Ondanks zijn anonimiteit, zijn zijn analyses tot ver buiten de crypto-wereld bekend en vertaald in meer dan twintig talen. Ook is hij te gast geweest bij talloze podcasts met miljoenen luisteraars. Plan B’s analyse laat zien dat het op dit moment duidelijk is dat een schaars en uniek digitaal object als Bitcoin waarde heeft. De marktwaarde in de afgelopen jaren onderschrijft dit. De vraag is wat deze waarde eigenlijk zou moeten zijn.

Als u de waarde van Bitcoin op dezelfde manier modelleert als die van zeldzame edelmetalen, zult u een aantal opvallende overeenkomsten zien. In het boek The Bitcoin Standard beschreef Saifedean Ammous hoe schaarsheid kan worden beschreven aan de hand van het Stock to Flow-model. Dit model meet simpelweg hoeveel er van een bepaald materiaal per jaar wordt geproduceerd (de flow) in verhouding tot het totale aanbod (de stock). De verhouding tussen deze twee waarden wordt SF genoemd en geeft aan hoe schaars het materiaal is. Goud en Bitcoin verschillen hier duidelijk van industriële metalen zoals koper, zink, nikkel en brons, omdat ze een hoge Stock to Flow-waarde (SF) hebben.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer

Goud heeft de hoogste Stock to Flow-waarde, op dit moment 62, wat betekent dat het met de huidige productiesnelheid 62 jaar zal duren om al het overgebleven goud te winnen. De SF-waarde van andere metalen is te zien in de onderstaande tabel: Zilver heeft de op een na hoogste SF-waarde. Dit betekent dat zowel goud als zilver gewilde metalen zijn, omdat er in verhouding tot het totale aanbod niet veel wordt geproduceerd. Palladium, platina en andere grondstoffen hebben een SF-waarde die nauwelijks hoger is dan één. Het bestaande aanbod is hier ongeveer gelijk aan de jaarlijkse productie. De productie is dus een belangrijke factor.

Op dit moment zijn er ongeveer 18,1 miljoen bitcoins in omloop en worden er in het huidige tempo 657.000 nieuwe bitcoins per jaar geproduceerd. Dit leidt tot een SF-waarde van 27,5. Hoger dan zilver, maar lager dan goud.

Bitcoin van $ 55.000-90.000?

In 2020, na de laatste halvering van Bitcoin, heeft de cryptocurrency een SF-waarde die dicht bij goud ligt. En dan wordt het interessant.

De hypothese is dat de totale marktwaarde, en dus de prijs van het edelmetaal of Bitcoin, nauw samenhangt met de SF-waarde. Als u deze hypothese test, zult u iets verrassends zien: namelijk dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de marktwaarde van een effect en de SF-waarde. In wiskundige termen heeft het model een zeer hoge correlatie-coëfficiënt (R2-waarde) van 95 procent, wat betekent dat de kans dat deze correlatie toeval is vrijwel nul is.

Natuurlijk wordt de prijs van Bitcoin ook beïnvloed door andere factoren, bijvoorbeeld wetgeving, het hacken van cryptobeurzen en ander nieuws, maar de dominante factor lijkt de SF-waarde te zijn: de verhouding tussen de jaarlijkse productie en het totale aanbod.

Het interessante is dat goud en zilver precies dezelfde lijn volgen als de waarde van Bitcoin. Zo had bijvoorbeeld Bitcoin in december 2017 een marktwaarde van ongeveer $ 230 miljard en een SF-waarde van 22, wat heel dicht bij de waarden van zilver lag.

Bitcoin heeft na de halvering in 2020 een SF-waarde van 50, dicht in de buurt van de SF-waarde van goud van 62. De marktwaarde van Bitcoin zal na de halvering volgens dit model oplopen tot $ 1 biljoen, wat overeenkomt met een prijs van $ 55.000-90.000 per Bitcoin afhankelijk van hoe u precies naar deze getallen kijkt. Kijkt u naar de prijsontwikkeling na de voorgaande halveringen, dan kan het na de halvering tot anderhalf jaar duren voordat de markt dit punt bereikt.

Wilt u meer weten over deze argumentatie, dan raden we u aan om naar The Investor’s Podcast te luisteren, waar Plan B in september 2019 te gast was. De podcast is het grootste luisterprogramma over investeren ter wereld:

De halveringen hebben een zeer grote invloed op de prijs van Bitcoin, die daarom in onderstaande grafiek met verschillende kleuren zijn ingetekend.

Donkerblauw is de maand waarin de halvering plaatsvindt, rood de periode na de halvering. De grafiek is een logaritmische schaal. Zoals u kunt zien is er op lange termijn sprake van een duidelijke samenhang tussen de SF-waarde van edelmetalen, zoals goud en zilver, en de SF-waarde van Bitcoin. Als de hypothese standhoudt na de volgende twee halveringen, zal Bitcoin een marktwaarde kunnen hebben die overeenkomt met die van goud.

Bitcoin kan daarna een top bereiken van ten minste $ 55.000 na de eerste halvering. Als Bitcoin dezelfde marktwaarde zou bereiken als goud na de halvering van 2024, waarna de SF-waarde hoger zal zijn dan die van goud, dan kan de prijs van een Bitcoin volgens dit model tussen de $ 400.000 en $ 1.000.000 liggen. Hieronder ziet u een grafiek van de samenhang tussen de SF-waarde en de totale marktwaarde. Op het moment van schrijven heeft goud heeft een marktwaarde van meer dan $ 8 biljoen.

Bron: Plan B, Medium.com

De tegenargumenten Wanneer er zulke extreme voorspellingen worden gedaan over een Bitcoin-prijs van minstens $ 55.000, dan kan en mag dit niet onweersproken blijven. We hebben enkele van de belangrijkste argumenten tegen deze hypothese onderzocht.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere

“Het model houdt alleen rekening met het aanbod, niet met de vraag”. Zoals onder meer aangegeven door de Zweedse crypto-expert Eric Wall, maakt de vraag geen deel uit van het Stock to Flow-model. Wall gelooft dat het de vraag is die de prijsontwikkeling stimuleert, niet het aanbod. Zijn argument is dat het minder belangrijk is of de huidige productie 1, 2 of 0 procent is, zolang die maar zo laag mogelijk is. Zolang de productie van nieuwe bitcoins minder dan 5 procent van het totale aanbod bedraagt, is volgens hem niet het aantal nieuwe bitcoins belangrijk, maar juist de vraag doorslaggevend. Wall kan echter geen nauwkeurige gegevens verstrekken die dit standpunt ondersteunen. Hij verwijst wel naar informatie van Google Trends, waaruit blijkt dat het aantal Google-zoekopdrachten wereldwijd samenhangt met de stijging van de Bitcoin-prijs eind 2017. Zie de grafiek hieronder:   Aanhangers van het Stock to Flow-model beargumenteren dat er aanwijzingen zijn dat Bitcoin zich op dezelfde manier gedraagt als een zogenaamd ‘Veblen-product’. Dit is een term voor zeldzame luxegoederen, zoals Rolex-horloges of diamanten, die worden gekenmerkt door een toename van de vraag na een stijging van de prijs. Dit effect wordt vooral gedreven door hebberigheid, omdat er een bepaald effect van exclusiviteit van uitgaat. Zoiets zou ook bij Bitcoin kunnen gebeuren, mocht de prijs nog hoger worden. Dit is in strijd met de algemene wet van vraag en aanbod, waarbij kan worden aangenomen dat de vraag daalt als de prijs stijgt. Plan B, die het model heeft ontwikkeld, erkent dat de vraag er geen deel van uitmaakt. Hetzelfde kan echter gezegd worden over veel andere factoren die van invloed zijn op de prijs, bijvoorbeeld regulering, het hacken van cryptobeurzen et cetera. Toch past het model wel. Hoewel de werkelijkheid zeer complex is en beïnvloed wordt door veel verschillende factoren, is het model tot nu toe een eenvoudige en passende manier gebleken om prijsontwikkelingen uit te leggen.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer

“Waarom heeft de markt niet al gereageerd?” als het model klopt, vragen velen zich af. Gaat u ervan uit gaat dat de markt efficiënt is en dat de informatie over het model publiekelijk beschikbaar is, dan zou een rationele markt daarop moeten reageren en vooruitlopen. Het is echter mogelijk dat veel investeerders, zowel nieuwkomers als professionals, het model nog niet kennen of het model wel kennen, maar er niet in geloven. Voor beleggers die erin geloven, kan het echter nuttige handvatten bieden. Er zijn legio voorbeelden van financiële markten die zich niet rationeel gedragen en het is daarom nog een open vraag hoe steekhoudend dit argument is.

“Miners kunnen Bitcoin opgeven en de cryptocurrency de doodsteek geven.” Op dit moment kost het de zogenaamde miners ongeveer $ 5.000 tot $ 7.000 om een ​bitcoin te produceren. Professionele bedrijven kunnen echter tegen een lagere prijs produceren, omdat ze vaak toegang hebben tot zeer goedkope elektriciteit. Als de Bitcoin-prijs onder dit niveau daalt, en dat is in het najaar van 2018 ook gebeurd, dan kan dit leiden tot een negatieve verkoopspiraal. Minder winstgevende bedrijven zullen stoppen met het minen van Bitcoin en hun cryptocurrency-bezittingen verkopen. Als de Bitcoin-halvering in mei 2020 geen positief effect zal hebben op de prijs, kan dit de miners onder druk zetten. Sommigen zullen dan waarschijnlijk de handdoek in de ring gooien. Maar zelfs als de minder winstgevende bedrijven opgeven, wat ook regelmatig gebeurt, zien veel beleggers dit als een positief teken voor de middellange tot lange termijn. Een dergelijke ontwikkeling luidt historisch gezien namelijk vaak het einde van een neerwaartse markt in. Als u meer wilt weten over deze tegenargumenten, raden we u aan om naar de podcast van Stephan Livera te luisteren waarin dit onderwerp wordt besproken: https://www.youtube.com/watch?v=8mt7gcjCaJs

Een Bitcoin-halvering lijkt een binaire gebeurtenis te zijn, in die zin dat het de prijs zowel flink omhoog als omlaag kan sturen. De reden dat veel cryptocurrency-voorstanders positief over deze mogelijkheden, is vanwege de asymmetrie die het investeren in Bitcoin op langere termijn inhoudt. Bitcoin heeft in eerdere bubbels meerdere keren tot 80 procent van de waarde verloren. Dat klinkt heftig, maar als u het vergelijkt met het feit dat de markt gemiddeld 200 procent per jaar is gestegen sinds het ontstaan van de cryptocurrency, dan ziet u dat er weliswaar veel te verliezen is, maar misschien nog wel veel meer te winnen valt. Als de markt in een nieuwe bubbel zou komen en zou stijgen tot $ 55.000, dan zou dit een stijging van 400-700 procent inhouden vergeleken met de huidige prijs. Hiermee vergeleken is een verlies van 80 procent eigenlijk vrij bescheiden. Zelfs als u denkt dat Bitcoin 30 procent kans maakt om weer in een bubbel van die omvang terecht te komen, kan het puur wiskundig gezien nog steeds een goed idee zijn om te investeren.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere

Hebt u argumenten voor of tegen een stijging van deze omvang, dan zijn we daar erg benieuwd naar. Laat het weten in een commentaar onder dit artikel.


image_pdfimage_print
Del denne artikel

Comments

  • Gerelateerd
  • Nieuw
  • Populair