Koop Dash, de cryptocurrency die populair is in Venezuela

De cryptocurrency Dash is op zijn zachtst gezegd niet heel populair in Nederland, maar in Venezuela kunt u met Dash betalen in de taxi en bij verschillende restaurants. Meer dan 40.000 Venezolanen hebben zich aangemeld als Dash-gebruiker en daarmee heeft Dash voet aan de grond gekregen in het Latijns-Amerikaanse land. Als Dash echt populair wordt, kan dit een sterke prijssteun zijn voor de langetermijnbelegger.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer

Dash is een cryptocurrency (of digitale valuta) die het wiel niet opnieuw uit probeert te vinden. In tegenstelling tot veel andere blockchain-projecten zoals Ethereum, waar het valutagedeelte slechts een klein gedeelte van het hele project is, werd Dash alleen ontwikkeld als betaalmiddel. De naam zelf verwijst hier al naar: het is simpelweg een samenvoeging vna de woorden ‘digital’ en ‘cash’ (contant geld). Dash staat dus voor digitaal contant geld.

Er zijn verschillende cryptocurrency’s die, net als Dash, puur gericht zijn op het verwerken van betalingen. De bekendste hiervan is waarschijnlijk Litecoin. Dit soort cryptocurrency’s concurreren over het algemeen met elkaar op drie gebieden: transactiesnelheid, transactiekosten en beveiliging/anonimiteit. In dit artikel zullen we daarom ingaan op wat Dash onderscheidt van vergelijkbare cryptocurrency’s en hoe het project presteert op deze drie gebieden. We doen dit aan de hand van de historische ontwikkeling, de huidige staat en het toekomstperspectief van Dash.

U kunt natuurlijk speculeren op de prijs van Dash op het handelsplatform Markets. Zoek daarvoor naar ‘Dash’ in het productveld nadat u een account hebt aangemaakt.

De geschiedenis van Dash

Dash werd in januari 2014 gelanceerd onder de naam XCoin, veranderde een maand daarna in Darkcoin en een jaar later in Dash. De bedenker van Dash is Evan Duffield, maar Dash functioneert praktisch gezien als een gedecentraliseerd netwerk waar beslissingen gezamenlijk worden genomen door alle deelnemers: de investeerders, miners en ontwikkelaars.

In het begin zat er een fout in de code, waardoor er te veel Dash aan de miners wordt gegeven. Al twee dagen na de lancering was 1,9 miljoen Dash vrijgegeven, waardoor er een vorm van hyperinflatie ontstond. Het voorstel van Evan Duffield was om Dash opnieuw te lanceren of een airdrop te doen, maar de meeste betrokkenen waren het daar niet mee eens. Een airdrop is een vorm van gratis distributie van tokens van een bepaalde cryptovaluta. In plaats daarvan werd de fout gecorrigeerd zonder dat dit gevolgen had voor de miners, die hun zakken inmiddels goed hadden gevuld met $DASH. DASH werd daarom in eerste instantie verhandeld tegen een zeer lage prijs van ongeveer $ 0,23 per token, omdat er simpelweg in zeer korte tijd een ongelooflijk aantal digitale munten op de markt was gekomen.

Na verloop van tijd vond Dash de weg omhoog, waarna er op 20 december 2017 een piek van $ 1,584 werd bereikt. Vervolgens daalde de prijs weer, net als die van de meeste andere cryptocurrency’s. Als u in 2014 in Dash had geïnvesteerd en op de piek van december 2017 had verkocht, dan had u ongeveer 688.696 procent winst gemaakt. Met andere woorden, € 1000 was daarna € 6,89 miljoen waard geweest. Het zijn deze extreme prijsbewegingen en de bijbehorende hype die de cryptocurrency-markt zo spannend maakt voor veel beleggers.

Ook hebben investeerders Dash, dat nog steeds tot de top-30 van cryptocurrency’s behoort, zeker nog niet opgegeven.

Dash vandaag

Dash is tegenwoordig een belangrijke cryptocurrency met een dominante positie op de markt. De totale market cap (= marktwaarde) van Dash is opgelopen tot enkele miljarden dollars. De circulatie is beperkt tot 18,9 miljoen $DASH, wat betekent dat er regelmatig meer munten worden vrijgegeven tot deze limiet van 18,9 miljoen is bereikt. Vanaf dat moment komen er geen nieuwe $DASH meer op de markt. In die zin lijkt de cryptocurrency op Bitcoin.

Dash is een gedecentraliseerde autonome organisatie, omdat de ontwikkeling wordt gedaan door zowel de betrokkenen als degenen die automatisch betaald worden (zoals de miners) door het systeem. Iedereen kan hieraan deelnemen en daarmee profiteren van verschillende vooraf bepaalde voordelen. Er is een Dash Core Team, een groep ontwikkelaars die het systeem up-to-date houdt. Zij worden allemaal betaald door het Dash-netwerk.

Dash adverteert zelf met verschillende eigenschappen die het tot een bijzonder goede cryptocurrency maken, inclusief decentralisatie en inflatie.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer

Decentralisatie:

Als onderdeel van het gedecentraliseerde autonome beleid dat wijdverbreid is in de blockchain-wereld, wordt Dash beheerd door alle betrokkenen. Om mee te kunnen stemmen over de toekomst van Dash, moet u een masternode bezitten. Dit vereist minstens 1.000 $DASH. Omdat 1.000 $DASH op dit moment ongeveer € 100.000 kost, vereist het krijgen van stemrecht dus een aanzienlijke financiering. Dit betekent ook dat degenen die meedoen aan de stemmingen zelf belang hebben bij de positieve ontwikkeling van Dash.De miners creëren dus nieuwe blokken en voeren andere diepere netwerkfuncties uit, terwijl masternodes helpen om de meer alledaagse functies in de lucht te houden.

Masternodes zijn er specifiek om twee interessante functies actief te houden, namelijk InstantSend en PrivateSendInstantSend maakt het mogelijk om vrijwel zonder vertraging transacties uit te voeren. Dit kan omdat de transacties worden goedgekeurd door masternodes, zonder dat deze in de blokken of de blockchain opgenomen hoeven te worden om de geldigheid te controleren (wat vrij normaal is). Zo kunnen transacties in 1,7 seconden worden voltooid, wat een stuk sneller is dan de meeste andere cryptocurrency’s.

PrivateSend maakt het mogelijk om privétransacties te versturen. Meer precies werkt PrivateSend door veel overschrijvingen van hetzelfde bedrag te verzamelen en deze vervolgens te herverdelen. Alle ontvangers krijgen nog steeds de juiste transactie, maar de bron van de betaling is vrijwel niet te achterhalen.

Dash gebruikt dus een tweelaags netwerk dat bestaat uit zowel blokken als masternodes. De personen die deze masternodes beheren, verdelen de winst onderling minus 10 procent. Dit vloeit terug naar het Dash-netwerkonderhoud, om precies te zijn een pool die Sybil wordt genoemd. Sybil is een schatkist waarin 10 procent van de winst uit de exploitatie van blokken/masternodes naartoe gaat. Dit betekent dat er geld is voor de financiering van nieuwe projecten.

De netwerkdeelnemers met stemrecht kunnen voor en tegen nieuwe voorstellen stemmen. Op die manier wordt er voor de financiële steun en betrokkenheid gezorgd die nodig is om Dash door te ontwikkelingen. Dit komt uiteindelijk iedereen ten goede die bij het project is betrokken. Aan de positieve kant creëert dit een zichzelf versterkend ecosysteem, waarbij financiering zorgt voor meer groei. Dit zorgt vervolgens weer voor meer financiering en dus verdere groei.

Inflatie:

Om inflatie te voorkomen, wordt het aantal $DASH dat aan de miners wordt uitgekeerd elk jaar met 7,1 procent verlaagd. Op deze manier wordt getracht een stabiel aanbod van nieuwe munten te creëren, wat de waarde ook minder volatiel maakt. In totaal zullen er in het jaar 2300 ongeveer 18 miljoen $DASH op de markt zijn, waarna er nauwelijks nog nieuwe bij zullen komen. Al vanaf het jaar 2111 zal er nog maximaal 1000 $DASH per jaar worden geproduceerd (als de munt dan nog bestaat).

Hoeveel $DASH op de markt komt is tot op zekere hoogte nog variabel en wordt voornamelijk beïnvloed door de blokwinst en het eerder genoemde schatkistsysteem. Omdat het schatkamersysteem is bedoeld voor financiële ondersteuning van nieuwe projecten, kan het voorkomen dat niet de hele pool gebruikt wordt als bepaalde nieuwe projecten niet positief uitpakken. Daarom kunnen er munten in de kist blijven liggen, die uiteindelijk uit het systeem zullen worden verwijderd als ze niet worden verdeeld. Het totale aanbod van $DASH neemt daardoor af.

De blokwinst is de winst die miners krijgen voor het minen van een nieuw blok. Om het systeem optimaal te laten werken, is een limiet ingebouwd van ongeveer 79 gigahashes per seconde. Een hash kan worden beschouwd als een eenheid van de rekenkracht die de blockchain laat draaien. Bij deze limiet werkt het Dash-systeem het beste en voert het de transacties het meest optimaal uit. Daarom wordt geprobeerd om dit niveau stabiel te houden door de winstgevendheid van het minen op het Dash-netwerk te beïnvloeden. Is de hash rate te hoog, dan wordt de beloning verlaagd en gaan er miners weg. En omgekeerd, door de blokvergoeding te verhogen als de hash rate te laag is, zodat er weer miners worden aangetrokken. Het is belangrijk om te benoemen dat miners vaak en snel van netwerk veranderen, afhankelijk van welke cryptocurrency het meest winstgevend is om te minen.

Bovenstaande is een vrij technische uitleg van hoe Dash werkt en wat Dash belooft te leveren. Maar om te begrijpen wat dit voor Dash in de toekomst kan inhouden, moeten we eerst kijken naar hoe Dash zich verhoudt tot zijn concurrenten op de drie algemene gebieden van transactiesnelheid, transactiekosten en veiligheid en anonimiteit. Dit zal ook meer inzicht bieden in wat Dash in de toekomst kan betekenen op het gebied van cryptocurrency’s.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer

Dash vergeleken

Sinds Dash met de functie InstantSend een transactiesnelheid van 1,7 seconden heeft, moeten we dit natuurlijk vergelijken met andere cryptocurrency-concurrenten.

Een belangrijke parameter voor de vraag of een cryptocurrency in de toekomst kan overleven, heeft te maken met de vraag of de oplossing schaalbaar genoeg is om wereldwijd te worden toegepast. Hierbij moet vooral worden gekeken naar hoeveel transacties er per seconde kunnen wordne verwerkt.

Een vergelijking van de cryptocurrency’s met andere belangrijke spelers medio januari 2018 leverde het volgende beeld op:

 1. Visa: 21.000 coins/sec.
 2. Ripple: 1.500 coins/sec.
 3. PayPal: 193 coins/sec.
 4. Bitcoin Cash: 60 coins/sec.
 5. Litecoin: 56 coins/sec.
 6. Dash: 48 coins/sec.
 7. Ethereum: 20 coins/sec.
 8. Bitcoin: 7 coins/sec.

Op basis van deze cijfers lijkt het erop dat geen van de cryptocurrency’s op dit moment de snelheid van Visa kan bijhouden. U moet echter niet vergeten dat cryptocurrency’s zich snel ontwikkelen en niet, in tegenstelling tot Visa, 60 jaar hebben gehad om aan hun technologie te werken. Sinds de publicatie van deze vergelijking medio januari, is er al veel gebeurd.

Het Bitcoin-netwerk is bijvoorbeeld begonnen met het gebruiken van een nieuw transactiesysteem genaamd Lightning Network, waarmee het via een oplossing die SegWit wordt genoemd in theorie mogelijk is om tot 50.000 overschrijvingen per seconde te verwerken. Als dat uiteindelijk zal lukken, kan het Bitcoin-netwerk zelfs krachtiger worden dan dat van Visa.

De Dash-community heeft echter geen vertrouwen in deze oplossing, omdat ze denken dat Dash door de implementatie van SegWit en het Lightning Network slechter af zal zijn. Ze geloven dat Dash al het beste systeem heeft en veiliger is dan andere oplossingen. Daarom moet Dash onafhankelijk verder worden ontwikkeld.

Op verschillende populaire forums, waaronder Reddit, wordt deze discussie vaak bijna religieus gevoerd. Uiteindelijk zal alleen de toekomst aan kunnen tonen wie er gelijk had. Met de implementatie van het Lightning Network kan Bitcoin (en mogelijk Litecoin) de concurrentie aan met cryptocurrency’s zoals Dash en IOTA, die hebben bewezen een goedkoper, sneller en veiliger alternatief voor Bitcoin te zijn. Het kan echter ook blijken dat de technologie van Dash zo sterk is dat deze op lange termijn veiliger en beter functioneert dan het Lightning Network van Bitcoin. Althans, als we de mensen achter Dash moeten geloven. Niemand weet echter wat er in de toekomst zal gebeuren, dus alleen de tijd zal uitwijzen wie er gelijk heeft.

[table “32” not found /]

Dash zal waarschijnlijk nooit zo anoniem of privé zijn als de cryptocurrency Monero ($XRM). U kunt zich daarom misschien wel afvragen: wat is het concurrentievoordeel van Dash?

Als Dash zal overleven als cryptocurrency, zal dit waarschijnlijk vanwege de veelzijdigheid zijn. Dash onderscheidt zich namelijk niet op één bepaald gebied. Dash biedt goede oplossingen op verschillende gebieden, zoals snelheid, anonimiteit en kosten. Het is een pakketoplossing die misschien niet het beste is voor een specifieke toepassing, maar over het algemeen meer dan volstaat voor de meeste use cases.

Dash heeft een grote, actieve en betrokken community investeert ongeveer $ 4 miljoen per maand in de eigen ontwikkeling. Daarom is het heel goed mogelijk dat Dash op lange termijn een duurzaam niche weet te vinden. Op dit moment lijkt het er echter niet op dat Dash, althans vanuit technisch oogpunt gezien, klaar is voor de toekomst.

Naast de technische kant zijn er ook andere aspecten die het bestaan van een cryptocurrency rechtvaardigen. Hier heeft Dash zich op een interessante manier ontwikkeld, met name in Venezuela.

Dash biedt Venezuela een helpende hand

Als het gaat om cryptocurrency’s en ontwikkelende markten, vinden hier de spannendste ontwikkelingen plaats.

In het Westen praten we vaak over de concurrentie van cryptocurrency’s met banken en de gevestigde fiduciaire valuta’s, zoals de dollar en de euro, en welke voordelen deze respectievelijk ten opzichte van elkaar hebben. In dit debat wordt echter vaak vergeten dat talrijke mensen in ontwikkelende landen geen toegang hebben tot banken of een stabiele valuta. Daarom hebben cryptocurrency’s hier de grootste kans om voet aan de grond te krijgen, omdat ze misschien een beter en inclusiever alternatief zijn voor het bestaande monetaire systeem.

Dit zag een vrouw met de naam Eugenia duidelijk voor zich toen ze op het idee kwam om Dash actief in Venezuela te gaan gebruiken, gezien de hyperinflatie van het land en de slechte en onstabiele economische situatie. Eugenia meldde zich aan bij Sybil en kreeg de steun van de community en financiële middelen om haar project uit te voeren.

Dit betekende dat Dash sinds september 2017 conferenties heeft georganiseerd in Venezuela, en dat er onder meer een pool is opgezet waarbij inwoners van Venezuela gratis Dash krijgen als ze zich registreren op het netwerk en de betaaloplossing van Dash downloaden. Dit heeft ertoe geleid dat meer dan 40.000 Venezolanen zich hebben aangemeld, wat zelfs in de cryptocurrency-wereld een bijzonder resultaat is.

Als het idee aanslaat en een wijdverspreide trend wordt, zijn er enorme ontwikkelingsmogelijkheden voor Dash in Venezuela. Het land heeft namelijk meer dan 31 miljoen inwoners. Dit klinkt misschien als een ontwikkeling die nooit zal plaatsvinden of ontzettend lang zal duren, maar de Venezolaanse economie staat er zo slecht dat zelfs president Maduro een eigen cryptocurrency heeft gelanceerd, de Petro.

Petro is een cryptocurrency die is gekoppeld aan de waarde van olie. De president maakte onlangs bekend dat er tot nu toe al $ 735 miljoen is opgehaald bij investeerders. Onze Venezolaanse cryptobronnen zeggen echter dat dit pure onzin is, en dat de president niet probeert om de economie te herstellen of in evenwicht te brengen, maar enkel meer geld in zijn eigen zak aan het steken is.

Desalniettemin kan een cryptocurrency in een economie als die van Venezuela daadwerkelijk een beter monetair alternatief zijn, ook op korte termijn. Als Dash hierop weet in te spelen, kan dit interessante gevolgen hebben voor de toekomst.

Onlangs kondigde de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische landen) tijdens een blockchain-conferentie aan dat Cambodja overweegt om een eigen cryptocurrency te lanceren onder de naam Entapay. De Nationale Bank van Cambodja was eerder al betrokken bij het Japanse blockchain-bedrijf Blockchain Identity.

Het persbericht van ASEAN meldde dat cryptocurrency’s zowel een manier kunnen zijn voor landen om economische sancties van het Westen te vermijden, als problemen met inflatie te verlichten. Als deze ontwikkeling zich begint te verspreiden in ontwikkelende landen, waarvan er velen niet zijn aangesloten op het Westerse bancaire systeem en een land als Zimbabwe ook ernstige problemen met inflatie heeft gehad, zou dit een enorme anajager voor de groei van cryptocurrency’s kunnen worden. Dit is misschien wel de eerste stap naar serieuze acceptatie en gebruik van crytocurrency’s.

In deze context kan Dash een vroeg concurrentievoordeel hebben als het een succes wordt in Venezuela. Dit kan de eerste stap zijn naar het ontsluiten van een markt met mogelijk miljarden gebruikers.

Bij Markets kunt u Bitcoin en andere cryptovaluta verhandelen.Lees hier meer
image_pdfimage_print
Del denne artikel

Comments

 • Gerelateerd
 • Nieuw
 • Populair