Zo handelt u met Keltner-channels

Een Keltner-channel is een indicator voor het meten van de volatiliteit op de markt. Keltner-channels werden in 1960 voor het eerst beschreven door handelaar Chester Keltner. Sindsdien is de indicator flink gemoderniseerd, waardoor die tegenwoordig sterk op de meer bekende Bollinger Bands© lijkt. Keltner-channels bestaan uit drie lijnen: een middenlijn en een bovenste en onderste lijn. De prijsgrafiek blijft over het algemeen binnen deze bandbreedte. De middellijn is een exponentieel voortschrijdend gemiddelde dat aangeeft of de prijs boven of onder het periodegemiddelde staat. De twee buitenste lijnen geven de volatiliteit weer met behulp van de zogenaamde Average True Range, ook wel ATR genoemd. Voor meer informatie over de ATR raden we u aan om dit artikel te lezen: https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range Vooral op het gebied van de ATR verschillen Keltner-channels nogal van Bollinger Bands, omdat Bollinger de zogenaamde standaardafwijking gebruikt voor het definiëren van de bandbreedte. De afwijking geeft het verschil aan tussen de slotkoers van een aandeel en de gemiddelde prijs van het aandeel tijdens een bepaalde periode. Voor zowel Bolinger Bands als Keltner-channels wordt de bandbreedte smaller als er sprake is van weinig volatiliteit op de markt en groter als de volatiliteit toeneemt.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere
Als trader kunt u Keltner-channels gebruiken om de trend van een aandeel te beoordelen. Als de prijs boven de bovenste band uitkomt, duidt dit op een sterke opwaartse trend. Komt de prijs onder de onderste band uit, dan duidt dit juist op een sterke neerwaartse trend. Als er geen sprake is van een trend in de markt, is de verwachting dat de prijs tussen de bovenste en onderste band blijft bewegen.

Keltner-channels in de olieprijs. Zoals u kunt zien in de grafiek, komt de prijs half april uit boven de bovenste Keltner-lijn. Dit geeft aan dat er sprake is van een stijgende trend. Begin juli valt de prijs weer onder de onderste Keltner-lijn, wat aangeeft dat er een neerwaartse trend op komst is.
Keltner-channels in de olieprijs. Zoals u kunt zien in de grafiek, komt de prijs half april uit boven de bovenste Keltner-lijn. Dit geeft aan dat er sprake is van een stijgende trend. Begin juli valt de prijs weer onder de onderste Keltner-lijn, wat aangeeft dat er een neerwaartse trend op komst is.

Strategie met gebruik van Keltner-channels Keltner-channels zijn een van de indicatoren die we bij daytradingnl.wpengine.com gebruiken om een ​​idee te krijgen van waar de markt naartoe beweegt. Dit is echter altijd een combinatie van meerdere factoren, zoals de ontwikkeling van de prijs de dag ervoor en de algemene trend op de korte termijn. Een voorbeeld van hoe u met Keltner-channels kunt handelen, staat hieronder beschreven. Keltner-channels zijn een goed hulpmiddel voor het bepalen van een instappunt als er sprake is van een trend in de markt. U kunt Bollinger Bands op dezelfde manier gebruiken. Deze indicatoren zijn een goede weergave van de bandbreedte waarbinnen de prijs normaal gesproken zal liggen. Als de prijs de boven- of onderkant van een Keltner-channel doorbreekt, kan dit worden gezien als een teken dat de prijs verder in deze richting zal bewegen. Zoals gezegd moet dit echter worden gecombineerd met andere factoren om tot een ​​daadwerkelijke handelsstrategie te komen.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere
We hebben de volgende strategie gebruikt om te handelen in de Duitse DAX-index op basis van een 5-minutengrafiek: Als eerste moet u een idee krijgen van waar de markt naartoe gaat. Hoewel we onze trades in de DAX-index normaal gesproken op een 5-minutengrafiek bekijken, nemen we nu eerst een breder perspectief met een 1-uursgrafiek en een daggrafiek, waarop we de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus intekenen. Voordat de markt ‘s ochtends opengaat om 9.00 analyseren we ook wat er is gebeurd na de sluiting van de markt om 17.30 de dag ervoor, en hoe de Aziatische markt er nu voor staat. U kunt dit bijvoorbeeld hier controleren: Yahoo Finance Asia Als de Aziatische markt erg negatief of erg positief is, vergroot dit de kans dat de Europese markten dezelfde richting zullen volgen. Houd er wel rekening mee dat er zelfs bij sterke trends bewegingen in de tegenovergestelde richting kunnen plaatsvinden. Het is niet ongebruikelijk dat de DAX-index bijvoorbeeld 30 of 50 punten corrigeert in tegenovergestelde richting van de trend. Ook bepalen we de bandbreedte van de prijs tussen 9.00 en 17.30 op de vorige handelsdag om te analyseren hoe positief of negatief de markt is. Het meest duidelijke scenario doet zich voor bij een ‘extreme gap’ omhoog of omlaag. Met andere woorden, de markt opent aanzienlijk hoger of lager dan de slotkoers van de vorige dag. Hieronder ziet u daar een voorbeeld van. extreme gapOp deze schermafbeelding is de prijsbandbreedte van gisteren tussen 9.00 en 17.30 ingetekend met twee zwarte lijnen. De zwarte pijl geeft aan op welke prijs de markt de volgende dag om 9.00 opende. Deze prijs is lager dan tijdens de gehele vorige handelsdag, dus is de kans groter dat de stemming op de markt negatief is en de prijs verder zal dalen. Dit wordt een ‘extreme gap’ naar beneden genoemd. De reden dat u niet altijd eenvoudig op dit signaal kunt handelen, is dat het moeilijk te voorspellen is of en wanneer de markt verder zal dalen. Vaak zal er een correctie naar boven plaatsvinden, bijvoorbeeld tot aan de onderkant van de bandbreedte van de vorige dag, voordat de markt weer verder zal dalen. Als u hebt nagedacht over de richting van de markt, kunt u inzoomen op kortere grafieken en Keltner-channels gebruiken om uw instappunten te bepalen. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe de markt zich op 5 juli ontwikkelde, nadat er een extreme neerwaartse gap was ontstaan. Op een 5-minutengrafiek zien we dat vrij snel na het openen van de markt om 9.00 de prijs door de onderkant van het Keltner-channel brak. Dit kunnen we interpreteren als een bevestiging van de dalende trend. Hier is het belangrijk om niet al te gretig te worden, omdat u zich over het algemeen al op een extreem punt bevindt als de prijs door de bandbreedte breekt. We wachten dus tot de prijs weer richting de middelste lijn van de bandbreedte kruipt, het exponentieel gemiddelde. Zodra de prijs zich daar bevindt en vervolgens weer lijkt te gaan dalen doordat er een rode candle wordt gevormd, kunnen we een short-positie openen.
Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere
Mocht de prijs verder stijgen en de ene mooie groene candle na de andere vormen, dan is short gaan geen goed idee. U kunt beter wachten tot uw hypothese dat de markt verder zal dalen, door meerdere indicatoren wordt bevestigd. Zoals u op een dag als deze kunt zien, kunnen er uiteenlopende signalen worden gecreëerd doordat de prijs eerst uit de bandbreedte breekt, vervolgens weer herstelt en daarna de daling doorzet. Dit is echter een uitzondering; er worden lang niet altijd zoveel signalen gegeven. In de regel vormen de eerste twee of drie signalen in dezelfde richting een betrouwbare indicator. Daarna loopt u het risico dat het momentum van de trend is uitgeput. dax – keltnerDeze strategie is een goed hulpmiddel voor het betreden van een markt waar er sprake is van een duidelijke trend. We kunnen dit dan ook beschrijven als een trendfollowing-strategie. Beweegt de markt daarentegen voornamelijk zijwaarts en blijft de prijs binnen een nauwe bandbreedte, dan is deze strategie minder effectief. Ook zou u niet moeten handelen op dagen waarop er belangrijk nieuws wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld de beleidsnotities van een grote centrale bank zoals de Amerikaanse Federal Reserve. De volatiliteit van de markten is tegenwoordig over het algemeen beperkt. Zorgt dergelijk nieuws ervoor dat de prijs uit de bandbreedte breekt, dan moet dit niet als een geldig signaal worden opgevat. In dit voorbeeld hebben we de standaardinstellingen voor Keltner-channels gebruikt: een EMA-periode van 20, een ATR-multiplier van 2 en een ATR-periode van 10. Gebruikt u Keltner-channels bij het handelen? Vertel ons hieronder over uw ervaringen daarmee.

image_pdfimage_print
Del denne artikel

Comments

  • Gerelateerd
  • Nieuw
  • Populair
  • Bollinger Bands

    Bollinger Bands® is een indicator die de marktvolatiliteit meet. Bollinger Bands® werden in de jaren tachtig ontwikkeld door technisch analist…

    Lees meer